Koffie met roodgroene taart in de Wilpermolen

De vrijwilligers van de Stichting Behoud Wilpermolen uit Posterenk zorgen ervoor dat ‘het middelpunt van Posterenk’ in goede staat blijft. Maar zij doen veel meer. De molen is het trefpunt van het dorp. Een centrale plaats waar ideeën ontstaan en acties worden bedacht. Een gezellig ontmoetingspunt ook om af en toe een kopje koffie te halen of tijdens een van de feesten een biertje te drinken.  Bert Visser overhandigde de taart aan Posterenker en vrijwillig molenaar David van Peenen. Hij sprak daarbij lovende woorden over het de vele vrijwilligers die Posterenk leefbaar houden. Tijdens de koffie maakten de Posterenkers gebruik van de gelegenheid om van gedachten te wisselen over de actuele politiek. De ontwikkelingen rondom Bussloo, woningbouw en energietransitie leverden voldoende gespreksstof op. Na een half uurtje wilden de vrijwilligers graag weer aan de slag voor molen en dorp.

 

Wij vinden het belangrijk om steeds in gesprek te zijn met inwoners. Om te horen wat er leeft in de kernen. En om te vragen hoe inwoners aankijken tegen actuele vraagstukken. Zodat we samen kunnen komen tot de beste besluiten. Wij gaan daarbij uit van ons verkiezingsprogramma. Daarin staat onder andere onze visie op vrijwilligerswerk, wonen, recreatie en toerisme en energie.